ALMAN KURDU Eğitimi

 12 aydan itibaren köpeğe BH ( Begleitprüfung / Davranış Eğitimi ) birlikte olma sınavı ve 18 aylıkken ise SchH 1, 2, ve 3 (Schutzhundprüfüng 1, 2 ve 3 / Koruma sınavları ) ını başarı ile geçebilmesi için gerekli olan eğitimler verilmelidir. Sch1 tüm Alman Kurtları için alınması gereken ve olmazsa olmaz bir eğitimdir.

SchH 1 sınavı köpekler 18 aylıkken, SchH2 sınavı köpekler 19 aylıkken, SchH3 sınavı köpekler 20 aylıkken yapılır.

Köpekler bu sınavlarda başarılı olmak için kaslarını geliştirmek durumundadırlar. Bu bakımdan ilk sınava kadar köpekler haftada 3 kez 15 dak. kızak çekme işlemini görüldüğü üzere yapmalıdırlari Bu durumda toplam olarak kızakla birlikte 10 -15 kg. çekerler. Kızak ile ilgili eğitimi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

 Köpeklerin eğitim kayışları aşağıdaki videoda görüldüğü şekilde düğümlenir ve çözülür.

almankurdu egitimi1Almanya'da SV tarafından Alman Kurt köpeklerinin fiziksel dayanıklılığı, ruhsal durumu, eğitilme kolaylığı, itaati, zekası, becerisi Schutzhund ( koruma köpeği anlamına gelmektedir ) testi ile , 1901 yılından beri sınanmaktadır.
Schutzhund eğitimin amacı kesinlikle bir saldırı eğitimi değildir. Herkesi ısıran köpek makbul değildir. Önemli olan köpeğin ne zaman saldıracağını öğrenmesidir. Burada amaç köpeğin herkese saldırması değil, kendinin veya sahibinin bir tehlikye maruz kaldığında, iç güdülerini de kullanarak savunma yapmasıdır.

Schutzhund eğitimini 3 aşaması bulunmaktadır. Bunlar iz sürme, itaat ve korumadır. Köpekler, hakemler önünde bu sınavlardan not almak zorundadırlar. Puanlar 3 aşama üzerinden verilir ve köpekler her aşamadan 100 üzerinden en az 70 puan almak zorundadırlar.

1- İz Sürme

Köpekler, hakemler tarafından ilk önce genel olarak gözlem altına alınır.almankurdu egitimi2Burada köpeğin fiziksel durumu, korkak olup olmaması, başka köpeklere saldırması, çiş veya kaka yapması gibi noktalara dikkat edilir. Buradan kötü not alan köpekler ( diğer köpeklere saldırması gibi ) elenirler. Diğer konularda notları düşer. Bundan sonra toprak veya çimen üzerinde bırakılan koku ile iz takip edilmesi istenir.Bunun eğitimi daha önce toprağın 0.5 cm veya 1 cm altına yerleştirilmiş sosis gibi yiyeceklerle olur. Sınav esnasında ayak izi üzerine bırakılan eşyalar köpek tarafından bulunur ve köpek bunları bulduğu zaman ön ayakları arasında tutar. Köpeği tutanın ( HF = Hundeführer ) elinde 2 metrelik bir kayış bulunur.

Köpek bu sınavda min. 70 puan almalıdır. Burada hakemin dikkat edeceği konu, itaat, koku alma yeteneği, fiziksel dayanıklılık ve cesaretidir.

2 - İtaat

Birinci bölümü en az 70 puan alarak geçen köpekler bu bölümde sınava alınırlar. Bu esnada köpeklere kal, yanaş, otur ve silaha karşı tepkisi sınanır. Uzun bir parkur ve burada halter bulması ve bunu getirmesi istenir. İkinci bir kişi köpeğin dikkatini çeker ve bu arada HF ( Hundeführer ) otur, kalk , yanaş komutlarına köpeğin itaat etmesi istenir. Bu bölümde de köpeğin 100 üzerinden, min.70 puan alması şarttır.

3 - Koruma

Bu durumda normal olarak köpek HF ile yürür. Bu esnada, yani aslında yolda giderken , karşılarına kötü niyetli bir kişi çıkar ve saldırıda bulunur. almankurdu egitimi3Bu durumda köpeğin o kişiye saldırması ve kolundan ısırması gerekir. Komut ile birlikte saldırganı bırakır , ama havlayarak kaçmasına engel olduğu gibi, HF gelene kadar saldırganı etkisiz halde tutar. Daha sonra saldırgan ortadan kaybolur. Köpek sahanın diğer ucuna, HF ile gider, ancak diğer köşede saldırgan tekrar ortaya çıktığında, saldırı moduna geçer. Tasma bırakılır. Köpek saldırgana saldırır, kolundan ısırır ve HF komutu ile pasif saldırışa , yani saldırganın kolunu bırakıp, yanında havlayarak kaçmasını önler. Bu sınavda hakem köpeğin itaatini, cesaretini, çabukluğunu, koruma içgüdüsünü ölçecek ve puanlamasını yapacaktır. Puanlama yine 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
Schutzhund sınavından geçemeyen Alman Kurtları başarısız sayılırlar ve Irk değerlendirmesine ( Könung ) alınmazlar. Bu da önemli bir konudur. Yoksa, bu sınavdan geçemeyen köpekler çiftleşirse, korkak, zor eğitilen, sağlıklı bir anatomiye sahip olmayan, agresif yavrular dünyaya gelecektir.


Shutzhund eğitimi yukarıda belirtildiği gibi 3 aşamalıdır ve her aşaması bir öncekinin daha zorlu bir versiyonudur. Shutzhund eğitimi alacak köpeğin daha önce BH ( Davranış Eğitimi )eğitiminden başarı ile geçmiş olması gerekir.
SCH1 / Köpek en az 18 aylık olmalıdır
Köpek iz sürme bölümünde 20 dakika önce bırakılmış olan, iki objeyi bulur. Yanaş komutunu hem kayışlı ve hem kayışsız uygulamalıdır. Köpeğin soyuna, iklime, eğitim mekanına ve eğimticiye parelel 10 gün ile 30 gün arasında süren bir eğitimdir.
SCH 2 / Köpek en az 19 aylık olmalıdır

SCH 1 in zorlaştırılmış versiyonudur. Ters V şeklinde bir engelden atlayarak bir halteri getirmelidir. İz sürme kısmında ise 30 dak. önce bırakılan bir izi bulmak zorundadır. Eğitim 10 - 30 gün arasında değişmektedir.

SCH 3 / Köpek en az 20 aylık olmalıdır
Bir kişinin 60 dak. önce bıraktığı izi bulmalıdır. İtaat ve koruma gösterisi kayışsızdır. Eğitim 10 - 30 gün arasında değişir.

Schutzhund eğitimi SV nun kurucusu olan Stephanitz tarafından, köpeklerin cesareti, çevikliği, itaati ve zekası için geliştirilmiştir. Günümüzde dünyanın bir çok ülkesinde uygulanmakta ve bu konuda yapılan yarışmalara binlerce köpek katılmakta ve stadyumlar dolusu seyirci bu gösterileri izlemektedir. Bu gösterilerin bir diğer amacı üreticilerin kendi hatalarını görmelerini ve diğer üreticiler ile temasa geçmelerini sağlamaktır. Köpek Schutzhund eğitiminden geçmez ise, köpek şovuna kabul edilmez. Şova katılmaya hak kazanan köpekler VA ( mükemmellerin en iyisi ), V ( en iyilerin arasından seçilen mükemmeller ) ve SG ( en iyiler ) derecelerinden birini almalıdırlar. Bu aynı zamanda Körklasse 1 ve 2 için de bir koşuldur.

Jüri köpekleri iyi tanıyan, uzun yıllar eğitimcilik yapmış ve köpeğin hissettiklerini hissedebilen kişiler arasından seçilir.

Alman Kurt Köpekleri küçükken 1 ve 2 yaş arası genç köpekler yarışmasına girebilirler. Bu yarışmalarda ilk bakılan genel görünüm ve ırka ne kadar uyumlu olduğudur. Bu yarışmalarda ideal olan ırk özelliklerine en yatkın olan köpek üst sıraları alır. Genellikle bu yarışmalara giren köpekler ırkın üstün özelliklerini taşıdığı için hakemler köpeğin seceresine ( soyuna ) bakarlar. Bu konuda Alman Hakemler son derece tecrübelidir ve çoğunlukla da kendileri üreticidirler.
Değerlendirme duruş pozisyonunda, adım atarken, tırıs pozisyonunda ve koşarken yapılır. Bu esnada köpeğin istekli olup olmadığına, başka köpeklere agresiv davranıp davranmadığına, dikkatine ve kondisyonuna bakılır.

Bu şovlar üreticiler ve köpek sahipleri için çok önemli ortamlardır. Burada diğer üreticilerin ürettikleri köpeklerin güzelliği ve başarısı, köpek sahiplerinin ise çevre edinmeleri ve birbirlerinin köpekleri hakkında bilgi edinmeleri açısından son derece yararlı aktivitelerdir. Aynı zamanda köpekle birlikte koşan köpek sahipleri de iyi bir spor yapmış olurlar. Burada 2 birbirine uyan ve yine 2 birbirine uymayan soylar tüm izleyiciler tarafından da görülebilir. Bu bakımdan birbirine uyan soylar için üretim devam ettirilirken, uyumsuzluk veren soyların hataları anlaşılır ve bunun giderilmesine çalışılır ( Örneğin renk pigmantlerinin uyumsuzluğu, çenedeki diş sayıları, kulakların ve kuyruğun duruşu gibi ... )

Alman Kurtları sağlıklı kalabilmek için harekete muhtaçtırlar. Bu bakımdan onlarla sık sık antreman yapmalı, bisikletle koşturmalı veya uzun mesafeler yürütüp oyun oynamalıyız. Bu aynı zamanda köpek sahibi için de bir spor ve aktividedir.
BH ( Begleithund / Davranış Eğitimi ) eğitiminde ise köpeğe cadde ve sokaklarda ve yoğun kalabalıkta nasıl davranacağı, tasma eğitimi,yabancı köpeklerle olan iletişiminin nasıl olacağı, bisiklet ve çocuk arabaları ile kamyon , motosiklet ve traktörlere tepkisinin nasıl olacağı , bir yere bağlanan köpeğin geçenlere hırlamaması ve sakin sakin sahibini beklemesi, yolda karşıdan karşıya kalabalık arasında geçerken stilini bozmaması gerektiği öğretilir. Bu eğitim köpek 15 aylıkken verilir. İlk etapta tasmada nasıl duracağı, tasmasız takip, oturma, gelen ve giden yabancılara karşı nasıl hareket edeceği öğretilir.
18 aylıkken Alman Kurtlarına Shutzhundprüfung ( Sch 1 , 2, 3 ) yaptırılır. Sch 1 olmazsa, olmaz eğitimdir.Sch2 19 aylıkken, Sch 3 20 aylıkken verilir.Bu eğitim, köpeğin iftihar vesilesi olup, bundan sonraki yaşamında kime saldıracağını, kimin iyi, kimin kötü olduğunu anlayacağı, sahibini korumak için efor sarfedeceğini öğrendiği yerdir. Burada köpeğin çalışkanlığı, itaati, eforu, koşması test edilir. Bu sınavda en önemli nokta köpek sahibi ile giderken, sahibinin bir saldırıya uğraması halinde kendiliğinden karşı koyması, saldırana saldırması ve sahibinde alacağı komutla saldırganı etkisiz hale getirmesidir.3 aşamada gerçekleşen bu sınavda en üst puan 100 dür. Bir köpek min. 70 / 70 / 70 = 210 puan almak zorundadır ki, bu sınavlardan başarılı not alsın. Bu aşamalar A = Dayanıklılık B = İtaat C= Korumadır.

Irk özelliği eksiklği, sinirlerine hakim olamayış, korku ve agresiv hallerde bulunması, ısırma ve tabanca atılması esnasında ( bu kısımlar tekrar yarışma kısmında etraflıca anlatılmaktadır ) korku belirtisi diskalifiye nedenidir.

Eğitim bir köpeğe sabırla bir şeylerin öğretilmesidir. almankurdu egitimi4Yavrular çok çabuk öğrendikleri için, yavru hallerinde köpeklere çok dikkatli olarak verilmek istenen eğitime başlanmalıdır. Tuvalet eğitimi, otur ve gel komutları yavruların kolaylıkla öğrenebilecekleri işlerdir. Yavruların bu zamanlarda öğrenme ve akılda tutma yetenekleri maksimum düzeydedir.Eğitim mutlaka bir eğlence ve takdir ile olmalıdır. Takdir kafasının okşanması olabileceği gibi, komuta uyduğunda verilecek bir ödül bisküvisi de olabilir.

Tuvalet eğitimi için ise yavruyu çok sık dışarı çıkarmak gerekmektedir. Eğer bıkmadan bunu günde 7-8 kez olmak üzere yaparsanız, 1 hafta - 10 gün gibi bir sürede yavrunun artık tuvaletini dışarıda yapması gerektiğini öğrenmiş olduğunu göreceksiniz. Eğer eviniz bahçeli ise, yavruyu bahçe dışına götürmeniz gerekecektir. Aksi halde ileriki zamanlarda yavru bahçenizi kirletecektir. Çünkü köpekler şartlı refleks olarak tuvalet kokusu ( kendi veya başka köpeklerin bıraktığı ) aldıkları yerde, tuvaletlerini yapmaktadırlar. Eğer bu kendi bahçeniz olursa, burayı da aynı amaçla daha sonra kullanacaklardır. Eğer bahçenize istemediğiniz halde kaza ile yaparsa, hemen o yere eğer küçük işini yapmışsa bolca su tutmanız, büyük işini yapmışsa mümkün olduğunca yerde kalmayacak şekilde pisliği kaldırmanız ve aynı yere bolca su tutmanız gerekecektir.
Köpeğinizin diğer komutları öğrenmesi 6 aylıkken daha kolay olacaktır. ( terlik veya gazete getirmesi, kendi yerine oturması gibi ) Bu zaman diliminde köpeğiniz yabancı köpekleri de anlamak için çaba göstermeye başlayacaktır.

Tasma ile eğitimde, uzun süre tasma gergin tutulmamalıdır. Yani köpeğiniz ne arkada olmalı ve çekmelisiniz, ne de önde koşar adım gidip, köpeğiniz sizi çekmeli. Köpek daima sol diz hizasından gelmeli, tasmayı daima sol eliniz ile tutmalısınız. Bu arada köpeğiniz diz hizasını geçerse, Diz ! ( Fuss ) komutu ile ilk komutları öğretmeye başlayabilirsiniz. Tasma ile köpeğin başını hafifçe yukarı doğru kaldırmak, onlar için ciddi bir uyarıdır ve sizin onu eğitmenizde büyük rolü olacaktır.
Eğitimde, köpeğinizin eğitilmesi gerektiği ve sizi dinlemesi gerektiğini gerek verdiğiniz komutların ses tonu ile ve gerekse de el hareketlerinizle hissettirmelisiniz. Eğer bir iki kere yaptıklarına göz yumarsanız, kendi krallığını ilan edecek ve sizin ona uymanızı sağlamaya çalışacaktır.

Yavrular kalça taraflarının yer doğru bastırılması ve tasma ile boynunun yukarı kaldırılması ile kolayca Otur ! ( Sitz ) komutunu öğrenebilirler. Bunu yaptıktan sonra, onun sırtını okşamak ve yumuşak bir ses tonu ile Aferin demek öğrenmesine yardımcı olacaktır.almankurdu egitimi5

Günlük yaşamda öğreteceğiniz en önemli komut Yat ! ( Platz ! ) komutudur. Çünkü bu komut siz yemek yerken, sokakta arkadaşınız ile konuşurken veya eve misafir geldiğinde kullanacağınız bir komuttur. Daha sonra uzaktan bağırarak , köpeğinizin olduğu yere yatmasını sağlamanız gerekecektir. Çünkü bu komutu, köpeğinizin örneğin caddeye çıkmasını önlemek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yalnız bu uzaktan yat komutu , öğretmesi çok sabır gerektiren bir işlemdir.
Önemli bir yanlış işlem : Köpeğinizi tasmadan serbest bıraktınız. Bir müddet sonra size gelmesini istiyorsunuz ve gelmiyor. Binbir güçlükle yakalayıp tasmaya bağladınız ve ona bağırıyorsunuz. Bu yapılan en büyük yanlıştır. Çünkü köpeğiniz tasmada olduğu için kendisine bağrıldığını zannedecek ve bir daha daha zor tasmaya gelecektir. Burada yapılması gereken komutla köpeğin çağrılması ve geldiğinde mutlaka ödül bisküvisi ile ödüllendirilmesidir.
Bu eğitimler bir çiftlikte başkaları tarafından veriliyorsa, mutlaka eğitimin belli yerlerinde köpek sahibi de eğitimin içinde yer almalıdır.

Agility ( Ataklık, çeviklik, çabukluk eğitimi )
Köpeğiniz en az 12 aylık olmalıdır. Burada lastik içinden atlama, eğik duvardan atlama, tünelden geçme, slalom yapma, uzun atlama gibi prosüdürler gerekmektedir. Burada her aşamada köpek sahibi de bulunacağı için, sınavdaki değerlendirmede köpek sahibi de dikkate alınmaktadır. Burada hatasız yarışmak ve harcanan zaman puanlamada esas teşkil etmektedir.

Hiçbir zaman bir Alman Kurdu en yakın yerde var diye veya bir arkadaşının köpeğinin yavrusu oldu diye alınmaz. 12 yıllık dostunuzun size sadık, uysal ve sağlıklı olmasını, onla gezmenin bir büyük zevk olabilmesi için ( aynı güzel ve pahalı bir araba gibi ), iki uyumlu ve ispatlanmış soyun yavruları ile ilgilenlemelisiniz . Burada size en fazla yardımcı olacak kaynak uluslararası saygın katalog olan pedigree web sayfasıdır. Burada bulduğunuz , almak istediğiniz yavruların atalarını görebilirsiniz. Size satılmak istenen yavrunun ana veya babasının boynundaki çiple de yavru sahibi, yavrunun seceresini kanıtlamalıdır.

Sch H 1 (Başlangıç)

BÖLÜM 1 İztakip (100 puan)

400-500 ayak(adım) uzunluğunda,kokunun 20 dakika sindiği bir izde sahibi tarafından ,bırakılmış ipuçlarını aramak.

BÖLÜM 2 İtaat (100 puan)

1- Kayışla yürüme (15 puan)
2- Kayışsız yürüme (15 puan)
3- Yürürken oturma (10 puan)
4- Yürürken komutla yat (10 puan)
5- Düz alanda bulup getirme (10 puan)
6- 1 metre yüksekliğinde 1,5 metre genişliğinde bir engelden bir objeyi bulup getirme (20 puan)
7- İleri git ve yat(10 puan) 8- Dikkat dağıtıcıların bulunduğu bir ortamda'yat' (10 puan)

BÖLÜM 3 Koruma ( 100 puan)

1- Durdur ve havla (5 puan)
2- Sahibe saldırı durumu (30 puan)
3- İzle ve durdur (cesaret testi) (55 puan)
4- Savaş güdüsü (cesaret ve sertlik) (10 puan)

Sch H 2 (Orta Derece)

BÖLÜM 1 İztakip (100 puan)

600-700 ayak(adım) uzunluğunda,kokunun 30 dakika sindiği bir izde bir yabancı tarafından bırakılmış tarafından bırakılmış ipuçlarını aramak.

BÖLÜM 2 İtaat (100 puan)

1- Kayışla yürü (10 puan)
2- Kayışsız yürü (15 puan)
3- Yürürken otur (5 puan)
4- Yürürken komutla yat (10 puan)
5- 1 kilogram bir halteri düz alanda getirme(10 puan)
6- 1 metre yüksekliğinde 1,5 metre genişliğinde bir engelden bir 650 gram ağırlığındakı dambılı bulup getirme (15 puan)
7- 1.8 (5ft 11 inches) metre 1.3 metre (51 inches) eninde ölçülü duvar üzerinden atlama ve atılan dambılı getirme (15 puan)
8- İleri git ve yat(10 puan)
9- Dikkat dağıtanların olduğu ortamda 'yat' (10 puan)

BÖLÜM 3 Koruma (100 puan)
1- Yardımcıyı arama (5 puan)
2- Durdur ve havla ( 5 +5=10 puan)
3- Kaçış durumu ve savunma (10+30 puan)
4- Refakat etme (5 puan)
5- Süpriz saldırı,cesaret testi ve savaşma güdüsü(40 puan)

  • Sürpriz atak ve cesaret testi (30 puan)
  • Savaşma güdüsü (cesaret ve sertlik) (10 puan)

Sch H 3 (Ustalık Seviyesi)

BÖLÜM 1 İztakip (100 puan)

1200-1400 ayak(adım) uzunluğunda,kokunun 50dakika sindiği bir izde bir yabancı tarafından bırakılmış ipuçlarını aramak.

BÖLÜM 2 İtaat (100 puan)

1- Tasmasız yürüme (10 puan)
2- Yürürken otur ( 5 puan)
3- Koşarken komutla 'yat' (10 puan)
4- Yürürken dur -bekle (5 puan)
5- Koşarken dur-bekle (10 puan)
6- 2 kilogram bir halteri düz alanda getirme (10 puan)
7- 1 metre yüksekliğinde 1,5 metre genişliğinde bir engelden bir 650 gramlık dambılı bulup getirme (15 puan)
8- 1.8 (5ft 11 inches) metre 1.3 metre (51 inches) eninde ölçülü duvar üzerinden atlama ve dambılı getirme (15 puan)
9- 'Yat' ile dışarı çıkma (10 puan )
10- Dikkat dağıtanların olduğu ortamda 'Yat'. 10 (puan)

BÖLÜM 3 Koruma (100 puan)

1- Yardımcıyı arama (5 puan)
2- Durdur ve havla (5+5,10 puan )
3- Kaçış durumu ve savunma (kaçış 10, savunma 20 puan)
4- Saldır, cesaret tesri ve yeniden saldır (10+10+20=40puan)
5- Savaşma güdüsü (cesaret ve sertlik) (10 puan)

Puanlama
Raiting 0 - 35
Kabul edilemez 36 - 69
Yetersiz 70 - 79
Tatmin edici 80 - 89
İyi (G) 90 - 95
Çok İyi (Sg) 96 - 100
Mükemmel (V)

 

 

 

 

Dalgıç davaları için sayısız ilaç var. Reçeteleri işleyecek birçok yasal internet eczanesi vardır. Her sıkıntı için sayısız ilaç var. Aşağıda "Vigrande" ile yaklaşık başarılı savunma önerileri bulunmaktadır. Viagra gibi telafileri aldığınızda "" bekleyebileceğinizi hatırlamanız gerekir. Başka soruya gidiyoruz "". Erektil disfonksiyonun kendisi mutlaka mezar olmamasına rağmen, bazen diğer temel bir sağlık koşullarının erken ciddi uyarı işaretlerinden biridir. Herkese sorun ve herhangi biri bir ilacın yan etkileri öyle cevaplayacaktır. İyi bir itibar kaynağı ile, bu çare için geçerli bir reçete ile iyi düşünülmüş online eczaneye itilebilecek tasarruflar elde edersiniz.

Go to top